top of page

תנאי שימוש / תקנון.

הסכם בין משתמשים  / מנויים לבין B.T.O. Engineering ltd .

ברוך הבא ל- B.T.O. Engineering ltd. אתר האינטרנט  www.tipsbank4u.com  ("האתר") מורכב מדפי אינטרנט שונים המופעלים על ידי - B.T.O. Engineering ltd ("B.T.O. Engineering ltd.") -תאגיד הרשום במדינת ישראל. האתר מוצע לך בכפוף לאישורך, ללא שינוי בתנאים, בתנאים ובהודעות הכלולים כאן ("התנאים", " תנאים") .השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתך לכל התנאים האלה. 

אנא קרא תנאים אלה בזהירות ושמור עותק מהם לעיונך. על ידי כניסה לאתר זה אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות אלה, לכל החוקים והתקנות החלים, ומסכים שאתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים הרלוונטיים. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאי שימוש אלה, אסור לך להשתמש באתר זה או לגשת אליו. התרופה שלך לחוסר שביעות רצון מאתר זה או מכל המוצרים, שירותים, תוכן או מידע אחר הקיים באתר זה היא להפסיק להשתמש באתר, במוצרים ו / או בשירותים. הסכמתך איתנו בנוגע לציות לתנאי שימוש אלה נכנסת לתוקף מייד עם כניסתך לאתר זה . כפי שנהוג בתנאי שימוש אלה, התיחסות ל "בעלים" כוללת את בעלי האתר, נושאי משרה, דירקטורים, ספקים, שותפים, נותני חסות ומפרסמים, והיא כוללת (ללא הגבלה) את כל הגורמים המעורבים ביצירה, ייצור ו / או העלאת אתר זה  ו / או תוכנו, או כל מידע אחר הקיים באתר זה.

תיאור השירותים

השימוש באתר זה נועד למטרות הסברה ולימוד בלבד, אתר זה אינו מספק ייעוץ בנושא השקעות

. B.T.O. Engineering ltd.  אינה מספקת ייעוץ השקעות פיננסי מקצועי הספציפי למצב המשתמש.  . B.T.O. Engineering ltd.  מספק ניתוח השקעות של שוק החוזים העתידיים CBOE VIX ומוצרים הנסחרים בבורסה באמצעות אותות אלגוריתמיים ושיקול דעת הנגזרים מאינדיקטורים קריטיים, מדידות ואנליטיקה

. B.T.O. Engineering ltd.  לא ממליצה לקנות, למכור או להחזיק כל נייר ערך ואינה מציעה ייעוץ השקעות, בהתאמה אישית או אחרת. כל התוכן באתר זה מסופק למטרות הסברה בלבד ואסור להתפרש כעצות לרכישה או מכירה של ניירות ערך כלשהם

. B.T.O. Engineering ltd.  הופכת שירותים שונים לזמינים באתרי האינטרנט שלה, כולל, אך לא רק, מידע על מוצרים הנסחרים בבורסה (ETP- Exchange Traded Products) כמו מניות, וחוזים עתידיים.  כמו כן מידע על מדד ספוטVIX , חוזים עתידיים על VIX ונתוני תעודות סל (נתוני סוף יום). מדדי התנודתיות שלנו, ניתוחים ואינדיקטורים שונים, משתמשים  במחירים של חוזים עתידיים עם מדדי תנודתיות נוכחיים וכמו כן נתונים היסטוריים של מדדי הספוט,  לחישובים אלגוריתמיים ובנוסחאות מתמטיות. ערכי האינדיקטורים המחושבים שלנו מספקים תובנות לגבי תעודות ETP ספציפיות בהתבסס על ההגדרות בתשקיף ה- ETP הרלוונטי ונתונים היסטוריים.

אין לפרש את המדדים כחיזוי מכל סוג שהוא. 

אנו עשויים להנגיש שירותים נוספים באמצעות צורות אחרות של תקשורת אלקטרונית ו / או לא אלקטרונית, אשר כולן מכוסות בתנאי שימוש אלה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות האתר, כולל כל אחד מהמאפיינים והשירותים של האתר, בכל עת ללא הודעה מוקדמת. אנו לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו אם נשתמש בזכות כזו. כל תכונות חדשות שמתווספות לאתר זה יהיו כפופות גם לתנאי שימוש אלה

רשיון שימוש

הרשאה ניתנת למשתמש להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים באתר לצפייה ראשונה אישית ולא מסחרית בלבד.  זהו מתן רישיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:

א) לשנות, לשכפל, לשכתב, להעביר, להפיץ מחדש, למכור או למכור מחדש את החומרים;
ב) להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל תצוגה ציבורית (מסחרית או לא מסחרית)
ג) לנסות לפרק , לבנות מחדש Reverse Engineer, או להשתמש בכל תוכנה הכלולה באתר;
ד) להסיר מהחומרים כל סימני זכויות יוצרים או הרשאות קנייניות אחרות; או
ה) להעביר את החומרים לאדם אחר או "לשקף" את החומרים בכל שרת או מדיה אחרת.

רישיון זה יסתיים אוטומטית אם תפר את אחת מההגבלות הללו ויכול להיפסק על ידי B.T.O. Engineering ltd.  בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום רישיון זה, עליך להשמיד את כל החומרים שהורדת ונמצאים ברשותך, בין אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.

מנוי  PLATINUM ALL

המינוי ל - PLATINUM ALL עולה 199 שח לחודש או 1,990 שח לשנה ומכסה משקיעים קמעונאים ומקצועיים ומשתמשים העוסקים בפעילות לא מסחרית. מנוי זה מוגבל למשתמש מורשה אחד בלבד. מנוי זה כולל גישה לאתר האינטרנט של   Tipsbank4u.com וכולל התראות מתוך 3 אסטרטגיות המנוהלות באתר, הפירוט המלא מוצג באתר בדף https://www.tipsbank4u.com/investing-strategies

מנוי  GOLD

המינוי ל – GOLD  עולה 129 שח לחודש או 1,290 שח לשנה ומכסה משקיעים קמעונאים ומקצועיים ומשתמשים העוסקים בפעילות לא מסחרית. מנוי זה מוגבל למשתמש מורשה אחד בלבד. מנוי זה כולל גישה לאתר האינטרנט של   Tipsbank4u.com וכולל התראות מתוך 2 אסטרטגיות המנוהלות באתר, הפירוט המלא מוצג באתר בדף https://www.tipsbank4u.com/investing-strategies

מנוי  SILVER

המינוי ל – SILVER  עולה 99 שח לחודש או 990 שח לשנה ומכסה משקיעים קמעונאים ומקצועיים ומשתמשים העוסקים בפעילות לא מסחרית. מנוי זה מוגבל למשתמש מורשה אחד בלבד. מנוי זה כולל גישה לאתר האינטרנט של   Tipsbank4u.com וכולל התראות מתוך 1 אסטרטגיות המנוהלות באתר, הפירוט המלא מוצג באתר בדף https://www.tipsbank4u.com/investing-strategies

מנוי  BASIC

המינוי ל – BASIC   עולה 39 שח לחודש או 390 שח לשנה ומכסה משקיעים קמעונאים ומקצועיים ומשתמשים העוסקים בפעילות לא מסחרית. מנוי זה מוגבל למשתמש מורשה אחד בלבד. מנוי זה כולל גישה לאתר האינטרנט של   Tipsbank4u.com כולל סקירות מורחבות. הפירוט המלא מוצג באתר בדף https://www.tipsbank4u.com/investing-strategies

 

תוכנית בונוס להפניה – חבר מביא חבר

עבור הפניית מנוי משלם חדש, אנו נותנים בונוס למנוי המפנה השווה ערך לחודש מדמי המנוי של המנוי החדש. לדוגמא אם המנוי החדש נמצא בתכנית  GOLD , המנוי המפנה יקבל בונוס של חודש מנוי  GOLD ללא תשלום על כל מנוי משלם GOLD  חדש שירשם תחתיו (כנ"ל לגבי כל סוג מנוי חדש אחר). על המפנה להיות מנוי משלם במעמד פעיל. אין הגבלה על מספר המנויים המשלמים החדשים שאותם ניתן להפנות על ידי מנוי משלם נתון. יש מגבלה של בונוס הפניה אחד בלבד למנוי משלם נתון. למטרות זכאות לבונוס, לא ניתן להפנות מנויים משלמים פעמיים לאורך זמן או על ידי שני מפנים שונים. לדוגמה, אם הופנה מנוי משלם, שולם בונוס, אך לאחר מספר חודשים מבטל המנוי ואז נרשם שוב עם הפניה שנייה, ההפניה השנייה אינה זכאית לבונוס להפניה.

 

פעילות מסחרית

מודל התמחור של אתר זה ממוקד למשתמשים העוסקים בפעילות לא מסחרית. לגבי כל פעילות מסחרית, המשתמשים באתר זה צריכים להגיע להסכם מסחרי נפרד איתנו. אנו מגדירים את "הפעילות המסחרית" באופן הבא:

א) מכירה חוזרת של כל מידע מהאתר שלנו (התראות / אינדיקטורים / ניתוחים וסקירות). אם גובה תשלום ישיר או עקיף בגין התוכן שלנו, מדובר בפעילות מסחרית.
ב) שימוש באתר ובתקשורת שלנו (התראות / אינדיקטורים / ניתוחים וסקירות) לסחר בתנודתיות של מוצרים הנסחרים, חוזים עתידיים על VIX או אופציות VIX וחיוב מנויים / לקוחות תשלום עבור פעילות זו. לדוגמה, סחר במוצרי תנודתיות כאסטרטגיה עיקרית בפלטפורמות המסחר האוטומטי כמו Collective2.
ג) השימוש באתר האינטרנט והתקשורת שלנו (התראות / אינדיקטורים / ניתוחים וסקירות) על ידי אנשי השקעות מקצועיים (כל מי שרשום אצל רגולטור בענף פיננסי כמו הרשות לניירות ערך FINRA, SEC, CFTC, FSA בבריטניה וכו ') לסחר במוצרים הנסחרים בתנודתיות, חוזים עתידיים על VIX או VIX אופציות בקרנות, תיקים או חשבונות לקוח מנוהלים בנפרד למטרות שאינן גידור (יותר מ -10% מסך ההקצאה והפוזיציות שיש להם קורלציה חיובית  עם S&P 500 ).  אם לקוחות / בעלי מניות, שותפים  בקרן מחויבים בתשלום, אנו רואים בכך פעילות מסחרית.

לדוגמה, אם אתה משקיע קמעונאי או יועץ השקעות ומבצע סחר במוצרי תנודתיות (תעודות ETP / חוזים עתידיים על VIX / אופציות VIX ) בחשבונך האישי, זה לא נחשב לפעילות מסחרית. אבל אם אתה סוחר במוצרי תנודתיות בחשבונות לקוח למטרות שאינן גידור (יותר מ -10% מסך ההקצאה והפוזיציות שיש להם קורלציה חיובית  עם S&P 500 ),  וגובים דמי ניהול או עמלת תיווך או כל סוג של עמלה, זה ייחשב פעילות מסחרית. 

לדיון בהסכם מסחרי נפרד אנא צרו קשר בכתובת  tipsbank4u@gmail.com

מניעת ביטול וחידוש סידרתי

משתמש יכול להפעיל / לבטל מנוי לכל היותר 3 פעמים בכל תקופה של 24 חודשים. אמנם אנו מאפשרים שדרוגים וביטולים סבירים, אך אנו רוצים למנוע ממשתמשים להשתמש בשירות רק בתקופות סלקטיביות בשוק המניות.

התראות סחר

B.T.O. Engineering ltd.  תספק התראות בהתבסס על כמה מאסטרטגיות הסחר שהאתר הזה מספק. אלה כללי המסחר עבור כל אסטרטגיה:

 • התראת סחר מונפקת על ידי אלגוריתם התוכנה בסמוך לסוף יום המסחר בבורסה האמריקאית. מאחר ונכסי התנודתיות ממשיכים להיסחר גם לאחר סיום שעות המסחר בבורסה, יכול להיות מצב שההתראה תאושר סופית רק למחרת, בבוקר יום המסחר הבא.

רישום צד ג '

על מנת לגשת לחלק מהשירותים באתר זה, תוכלו לבחור להיכנס באמצעות חשבון טוויטר או פייסבוק או גוגל תקף. בעלי אתר זה אינם קשורים לספקי שירות אלו ויתכן ותנאים ומגבלות נוספות יוטלו על ידי ספקים אלו.

פְּרָטִיוּת

השימוש שלך באתר כפוף למדיניות הפרטיות של B.T.O. Engineering ltd.. אנא עיין במדיניות הפרטיות שלנו , שהיא גם חלה על האתר ומודיעה למשתמשים על נוהלי איסוף הנתונים שלנו.

תקשורת אלקטרונית

ביקור באתר או שליחת מיילים ל- B.T.O. Engineering ltd. מהווה תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים לקבל תקשורת אלקטרונית ואתה מסכים כי כל ההסכמים, ההודעות, הגילוי והתקשורת האחרים שאנו מספקים לך באופן אלקטרוני, באמצעות דואר אלקטרוני ובאתר, עומדים בכל דרישה חוקית שהתקשורת כאמור תהיה בכתב.

החשבון שלך

אם אתה משתמש באתר זה, אתה אחראי לשמירה על סודיות חשבונך וסיסמתך ולהגבלת הגישה למחשב שלך, ואתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת חשבונך או סיסמתך. אינך רשאי להקצות או להעביר בדרך אחרת את חשבונך לאף גורם או גורם אחר. אתה מאשר כי B.T.O. Engineering ltd. אינו אחראי לגישה של צד שלישי לחשבונך הנובעת מגניבה או שימוש לא נכון בחשבונך B.T.O. Engineering ltd. ומקורביה שומרים לעצמם את הזכות לסרב או לבטל שירות, לסיים חשבונות, או להסיר או לערוך תוכן לפי שיקול דעתנו הבלעדי. B.T.O. Engineering ltd. לא אוספת ביודעין ,לא מקוון או לא מקוון, מידע אישי מאנשים מתחת לגיל שלוש עשרה. אם אתה מתחת לגיל 18, אתה רשאי להשתמש באתר רק ברשות הורה או אפוטרופוס.

קישורים לאתרי צד ג '/ שירותי צד שלישי

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים ("אתרים מקושרים"). האתרים המקושרים אינם בשליטתם של B.T.O. Engineering ltd. ו- B.T.O. Engineering ltd. אינה אחראית לתכני אתר מקושר כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה כל קישור הכלול באתר מקושר, או לכל שינוי או עדכון לאתר מקושר. B.T.O.  Engineering ltd.  מספקת קישורים אלה אליכם רק לנוחיות, והכללת קישור כלשהי אינה מרמזת על אישור מצד B.T.O. Engineering ltd. של האתר או כל שיתוף פעולה עם מפעיליו. שירותים מסוימים המוצעים באמצעות האתר מועברים על ידי אתרים וארגונים של צד שלישי. על ידי שימוש בכל מוצר, שירות או פונקציונליות שמקורם בדומיין האתר,

איסור שימוש בלתי חוקי או הפרה של קניין רוחני

ניתן לך רישיון שאינו בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שניתן לבטול  - לגישה לאתר ולהשתמש בו אך ורק בהתאם לתנאי שימוש אלה. כתנאי לשימושך באתר, אתה מתחייב בפני B.T.O. Engineering ltd. כי לא תשתמש באתר לכל מטרה שאינה חוקית או אסורה על פי תנאים אלה. אינך רשאי להשתמש באתר בכל דרך העלולה לפגוע, להשבית, להעמיס יתר או לפגוע בשימוש באתר, או להפריע לשימוש כלשהו של צד אחר והנאתו באתר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג חומרים ומידע בשום אמצעי שלא הועמד בכוונה או שתוכנן להיות מסופק באמצעות האתר. כל התוכן הכלול כחלק מהשירות, כגון טקסט, גרפיקה, סמלי לוגו, תמונות, כמו גם הנגזרות שלהם וכל תוכנה המשמשת באתר, הוא רכוש של B.T.O. Engineering ltd.  או ספקיה ומוגן על ידי זכויות יוצרים וחוקים אחרים המגנים על קניין רוחני וזכויות קנייניות. אתה מסכים לשמור ולציית לכל ההודעות בנושא זכויות היוצרים או על זכויות יוצרים אחרות, סימנים מסחריים וקנייין רוחני,  או מגבלות אחרות הכלולות בתוכן כזה ולא תבצע בו שינויים. לא תשנה, תפרסם, תשדר, תהנדס לאחור ((Reverse Engineering, תשתתף בהעברה או מכירה, העתקה, או תפעל בכל דרך שתנצל מרכיבים מהתוכן שנמצא באתר, כולו או חלקו. התוכן של B.T.O. Engineering  ltd.  אינו מיועד למכירה חוזרת. השימוש שלך באתר אינו מזכה אותך בכל שימוש לא מורשה בתוכן מוגן כלשהו, ​​ובמיוחד לא תמחק או תשנה כל זכויות קנייניות או הודעות ייחוס בתוכן כלשהו. תשתמש בתוכן מוגן אך ורק לשימושך האישי, ולא תעשה שימוש אחר בתוכן ללא אישור מפורש בכתב של B.T.O.  Engineering ltd.  ובעל זכויות היוצרים. אתה מסכים כי אינך רוכש זכויות בעלות בתוכן מוגן כלשהו. איננו מעניקים לך רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, לרכושם הרוחני של B.T.O.  Engineering ltd.  או למורשי הרישיון שלנו אלא אם כן הורשו במפורש על ידי תנאים אלה.

הצהרת אחריות

כל החומרים והשירותים הניתנים על ידי B.T.O. Engineering ltd. ניתנים על בסיס "כמות שהוא" ללא אחריות מכל סוג שהוא. ביצועי העבר של אסטרטגיות שזוהו באתר זה אינם מעידים על תוצאות עתידיות. B.T.O. Engineering ltd.  לא מצהיר או מתחייב לגבי הסבירות לסחר רווחי באמצעות אסטרטגיות אלה. מסחר בניירות ערך, אופציות וחוזים עתידיים עשוי שלא להיות מתאים לכלל האנשים וכרוך בסיכון לאובדן מלוא כספך או חלקו. אתה אחראי להחלטותיך הכספיות וההשקעות שלך ועליך להתייעץ עם איש מקצוע פיננסי מוסמך לקבלת ייעוץ ספציפי למצבך הכלכלי לפני סחר בניירות ערך.

למרות שאנו שואפים לשמור על האתר ותכניו מעודכן ומדויק, אנו חווים מדי פעם הפסקות וניתוקי תקשורת. הנתונים שלנו תלויים במקורות נתונים חיצוניים ואנחנו לא אחראיים לאמינות ורמות השירות של מקורות הנתונים החיצוניים. אנו לא נותנים אחריות או אחריות לגבי זמינותם או דיוקם של נתונים בכל אתר זה. בעלי אתר זה לא יהיו אחראים לכל התחייבויות שעלולות להיווצר כתוצאה מטעויות או הפסקות בדיווח נתונים. מנויים משלמים יפוצו עבור השבתה לפי שיקול דעתה הבלעדי של B.T.O. Engineering ltd..

אתה מבין ומסכים כי הפרעות זמניות של השירותים הזמינים דרך אתר זה עשויות להתרחש כאירועים רגילים. עוד אתה מבין ומסכים כי אין לנו שליטה על רשתות צד ג 'אליהם אתה יכול לגשת במהלך השימוש באתר זה, ולכן עיכובים ושיבושים בהעברות נתונים מרשתות אחרות הם לגמרי לא בשליטתנו.

מהדורות ותל"ח

החומרים המופיעים באתר זה עשויים לכלול שגיאות טכניות, טיפוגרפיות או צילומים. אנו עשויים לבצע שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט בכל עת ללא הודעה מוקדמת

. B.T.O. Engineering ltd. אינה מתחייבת כי החומרים באתר האינטרנט שלה מדויקים, שלמים או עדכניים. התוכן באתר זה עשוי להיות לא מעודכן, ואנחנו לא מתחייבים לעדכן את החומרים או השירותים שלו.

חשבונות צד ג '

תוכל לחבר את חשבון B.T.O. Engineering ltd. שלך לחשבונות צד ג '. על ידי חיבור חשבון B.T.O. Engineering ltd.  שלך לחשבון צד ג 'שלך, אתה מאשר ומסכים לשחרור רציף של מידע אודותיך לאחרים (בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באתרי צד ג).  אם אינך מעוניין שישתף מידע אודותיך באופן זה, אל תשתמש בתכונה זו.

משתמשים בינלאומיים

השירות מנוהל, מופעל ומנוהל על ידי B.T.O. Engineering ltd. ממשרדינו בישראל. אם אתה ניגש לשירות ממיקום מחוץ לישראל, אתה אחראי לציות לכל החוקים המקומיים. אתה מסכים כי לא תשתמש בתוכן אליו ניגשים באתר של  B.T.O. Engineering ltd. בכל מדינה או בכל דרך שהיא האסורה על פי חוקים, הגבלות ותקנות רלוונטיים.

התנהגות משתמשים

אתה האחראי הבלעדי לתוכן התקשורת שלך דרך האתר. על ידי פרסום מידע באמצעות שירות תקשורת, חדר צ'אט, לוח מודעות, קבוצת דיונים, ספריית תוכנה או שירות אינטראקטיבי כזה או אחר, העשויים להיות זמינים עבורך באתר זה או באמצעותו, אתה מסכים שלא תעלה, תשתף, תפרסם, או תפיץ באופן אחר כל תוכן - כולל טקסט, תוכנה, תמונות, צלילים, נתונים או מידע אחר ותקשורת - ש:

א. אינה חוקית, מאיימת, פוגעת, מטרידה, משמידה, עלילתית, מתעתעת, הונאה, פולשת לפרטיותו של אחר, פוגענית, מכילה תיאורים מפורשים או גרפיים או דיווחים על מעשים מיניים (כולל, אך לא מוגבלת, לשפה מינית בעלת אופי אלים או מאיים המכוון כלפי אדם או קבוצה אחרת של אנשים), או מפר באופן אחר את הכללים והמדיניות שלנו;
ב. מקרבן, מטריד, משפיל או מאיים על אנשים או קבוצת אנשים על בסיס דת, מין, נטייה מינית, גזע, אתניות, גיל או מוגבלות;
ג. פוגע בכל פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי, זכויות יוצרים, זכות פרסום או זכות קניינית אחרת של גורם כלשהו;
ד. מהווה פרסום בלתי מורשה או בלתי מבוקש, דואר זבל או בתפזורת (המכונה גם "דואר זבל" או SPAM), מכתבי שרשרת, כל סוג אחר של שידול לא מורשה, או כל סוג של הגרלה או הימורים;
ה. מכיל וירוסי תוכנה או כל קוד מחשב אחר, קבצים או תוכניות זדוניות שנועדו או נבנו לשבש, לפגוע, או להגביל את תפקודן של כל תוכנה, חומרה או ציוד תקשורת או לפגוע או להשיג גישה בלתי מורשית לכל מידע או מידע אחר של כל צד שלישי; או
ה. מתחזה לכל אדם או ישות, לרבות כל אחד מהעובדים או הנציגים שלנו.

איננו תומכים ולא מתחייבים באחריות כלשהי לתכנים או חומר כלשהו שהועלה או הוגש על ידי משתמשי צד שלישי באתר. בדרך כלל אנו לא מבצעים סריקה מוקדמת, מנטרים או עורכים את התוכן המפורסם על ידי המשתמשים בשירותי תקשורת, חדרי צ'אט, לוחות מודעות, קבוצות דיון, ספריות תוכנה, או שירותים אינטראקטיביים אחרים העשויים להיות זמינים באתר זה או באמצעותו. עם זאת, לנו ולסוכנינו הזכות לפי שיקול דעתם הבלעדי להסיר כל תוכן אשר, לשיקול דעתנו, אינו עומד בתנאי שימוש אלה ובכל כללי התנהגות משתמשים באתרנו, או שהוא מזיק, מעורר התנגדות, או לֹא מְדוּיָק. איננו אחראים לכל כישלון או עיכוב בהסרת תוכן כזה. אתה כשמשתמש מסכים בזאת להסרה כזו ומוותר על כל טענה נגדנו הנובעת מהסרת תוכן כזו.

בנוסף, אינך רשאי להשתמש בחשבונך כדי להפר את האבטחה של חשבון אחר או לנסות להשיג גישה לא מורשית לרשת או לשרת אחר. לא כל אזורי האתר עשויים להיות זמינים עבורך או למשתמשים מורשים אחרים באתר. לא תפריע לשימוש של מישהו אחר באתר ולהנות ממנו או בשירותים דומים אחרים. משתמשים המפרים מערכות או אבטחת רשת עשויים להיות אחראים פליליים או אזרחיים.

אתה מסכים כי אנו רשאים בכל עת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, לסיים את חברותך, גישתך, חשבונך או שיוך אחר כלשהו לאתרנו ללא הודעה מוקדמת לך על הפרת ההוראות המפורטות לעיל. בנוסף, אתה מאשר כי אנו נשתף פעולה באופן מלא בחקירות על הפרות של מערכות או אבטחת רשת באתרים אחרים, כולל שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק בחקירת הפרות פליליות החשודות.

שימוש בלתי מורשה בחומרים

כל תקשורת או חומר שתעביר לאתר זה או אלינו, בין אם באמצעות דואר אלקטרוני, דואר או אמצעים אחרים, מכל סיבה שהיא, יטופלו כבלתי חסויים ולא קנייניים. אמנם אתה שומר על כל הזכויות בתקשורת או בחומר כזה, אתה מעניק לנו ולסוכנינו ולשותפיו זכות לא בלעדית, מפורשת, תמידית ועולמית, להעתיק, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לתרגם, להתאים, לשנות, ובאופן אחר להשתמש בחומר כזה לכל מטרה ללא קשר לצורה או למדיום (ידוע או לא ידוע כרגע) בו הוא משמש.

אנא אל תשלח אלינו מידע סודי או קנייני אלא אם הסכמנו בהדדית בכתב אחרת. אנו גם לא יכולים לקבל את הרעיונות או ההצעות הפוגעניות שלך, לכן אנא אל תמסור אותן אלינו בשום פנים ואופן.

 1. אנו מכבדים את הקניין הרוחני של אחרים, ואנו מבקשים מכם לעשות זאת. אם אתה או משתמש באתר זה מאמינים שזכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או זכויות הקניין האחרות שלו הופרו על ידי פרסום באתר זה, אתה או המשתמש צריכים לשלוח הודעה לסוכן המיועד שלנו (כמזוהה להלן) באופן מיידי. כדי להיות אפקטיבי, על ההודעה לכלול:

 2. זהה ותאר בפירוט מספיק את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלדעתך הופרה או מידע אחר המספיק בכדי לציין את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים.

 3.  זהה את החומר שלטענתך מפר את היצירה המוגנת בזכויות יוצרים המופיעה בסעיף 1 לעיל.

 4. ספק מידע מספיק סביר כדי לאפשר לנו ליצור איתך קשר (עדיף כתובת דוא"ל).

 5. ספק מידע, במידת האפשר, בכדי לאפשר לנו להודיע ​​לבעלים / למנהל על דף האינטרנט המפר לכאורה או תוכן אחר (עדיף כתובת דוא"ל).

 6.  כלול את ההצהרה הבאה: "אני מאמין בתום לב שהשימוש בחומרים המוגנים בזכויות יוצרים שתוארו לעיל כהפרה לכאורה, אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או החוק."

 7.  כלול את ההצהרה הבאה: "אני נשבע, תחת ידיעת העונש מוגדר בחוק למתן עדות שקר, כי המידע בהודעה הוא מדויק וכי אני בעל זכויות היוצרים או שאני מורשה לפעול בשם הבעלים של זכות בלעדית שהופרה לכאורה. "

 8. חתום על הנייר.

 9.  שלח את ההודעה בכתב לכתובת הבאה:

 10. סוכן מיועד להפרות תביעות: בי.טי.או הנדסה בע"מ

 11. איש קשר : tipsbank4u@gmail.com

 12. אתה מאשר ומסכים כי עם קבלת הודעה על טענה להפרת זכויות יוצרים, אנו רשאים להסיר את החומרים המזוהים מאתרנו ללא אחריות כלפיך או כל גורם אחר וכי טענות הצד המתלונן והגורם שפרסם במקור את חומרים יופנו למשרד זכויות היוצרים לצורך פסק הדין כאמור בחוק זכויות היוצרים המילניום הדיגיטלי.

הגבלת האחריות

הבעלים והמפעילים של אתר זה אינם יועצי השקעות מורשים והם אינם פועלים כיועץ השקעות למשתמשים באתר זה. כל התוכן מסופק אך ורק למטרות חינוכיות והסברה ואסור להתפרש כעצה לרכישה או מכירה של ניירות ערך כלשהם. כל הכלים והמידע המסופקים על ידי בעלי אתר זה זמינים עבורך לשימוש בהכוונה עצמית. מבקרים באתר זה צריכים להשלים ניתוח משלהם לפני קבלת החלטות השקעה והם אחראים באופן מלא לכל החלטות השקעה שהם מקבלים. כל רכישה או מכירה של ניירות ערך שתבצע בהתבסס על מידע שהתקבל מאתר זה יבוצע על אחריותך בלבד, ובעלי אתר זה לא יהיו אחראים לכל הפסד שאתה עלול לסבול.

בשום פנים ואופן, לרבות רשלנות אך לא מוגבלת לכך, , B.T.O. Engineering ltd. או בעליו לא יהיו אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בגין נזקים מיוחדים, ענישים, מקריים, ישירים, עקיפים, מופתיים או תוצאתיים מכל סוג שהוא (כולל, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או רווח, או עקב הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש או חוסר היכולת להשתמש בחומרים באתר זה או מכל אתר אינטרנט אליו מפנים או מקושרים מאתר זה, גם אם B.T.O. Engineering ltd. או נציג מורשה של חברת B.T.O.  Engineering ltd.  קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות לנזקים כאלה.

בשום מקרה ההתחייבות המוחלטת של B.T.O. Engineering ltd. כלפיך בגין כל הנזקים, ההפסדים וסיבות התביעה (בין אם בחוזה ובין בנזיקין, לרבות אך לא רק ברשלנות), לא תעלה על הסכום ששולם על ידיך ל- B.T.O. Engineering ltd., אם בכלל, לגישה לאתר או לשירותים נלווים.

שיפוי

אתה מסכים לשפות, את B.T.O. Engineering ltd., המנהלים, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והצדדים השלישיים שלהם, בגין כל הפסד, עלות, התחייבויות והוצאות (כולל שכר טרחת עורכי דין סביר)  עקב השימוש שלך או חוסר היכולת להשתמש באתר או בשירותים, הנובע מ: כל פרסום משתמש שנעשה על ידך, הפרתך של כל תנאי בהסכם זה או על הפרת זכויותיו של צד שלישי, או הפרתך של חוקים, כללים ותקנות רלוונטיים. . B.T.O. Engineering ltd. שומרת לעצמה את הזכות,  לקבל את ההגנה והבקרה הבלעדית על כל עניין אחר הכפוף לשיפוי על ידך, ובמקרה זה תשתף פעולה באופן מלא עם B.T.O. Engineering ltd. בהשגת כל הגנה אפשרית.

הצהרת אחריות

המידע, התוכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר או זמינים באמצעות האתר עשויים לכלול אי דיוקים או שגיאות טיפוגרפיות. השינויים מתווספים באופן תקופתי למידע המופיע כאן B.T.O. Engineering ltd./ או ספקיו עשויים לבצע שיפורים ו / או שינויים באתר בכל עת. B.T.O. Engineering ltd./ או ספקיו אינם מצהירים על אחריות אודות הכושר, האמינות, הזמינות, הרציפות וזמינות המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הכלולים באתר זה. עד להיקף המקסימאלי המותר על פי חוק הרלוונטי, כל המידע, התוכנה, המוצרים, השירותים והגרפיקה הקשורה בהם ניתנים כאמור "כפי שהוא" ללא אחריות או תנאי מכל סוג שהוא . B.T.O. Engineering ltd. ו / או ספקיו, מבטלים את כל האחריות והתנאים ביחס למידע זה, תוכנות, מוצרים, שירותים וגרפיקה קשורה, לרבות כל התחייבות המשתמעת או תנאים של תנאי מסחר, לרבות תנאי השימוש באתר, עד להיקף המקסימלי המותר על פי חוק החל. בשום מקרה לא יחולו על B.T.O. Engineering ltd. / או ספקיו, אחריות לכל נזק ישיר, עקיף, מזדמן, מקרי, מיוחד, ענישה, תוצאתית או הפסדים כלשהם, בגין, שימוש בנתונים או כל דרך שהיא הקשורה לשימוש או ביצועים של האתר, עם עיכוב או היעדר יכולת להשתמש באתר או בשירותים קשורים, יכולת מוגבלת או כישלון לספק שירותים, חוסר נגישות למידע כלשהו, ​​תוכנה, מוצרים, שירותים וגרפיקה קשורה שהושגה באמצעות האתר, או אחרת העולה מהשימוש באתר, בין היתר על בסיס חוזה, נזיקין, קשירות, אחריות כובלת או אחרת, גם אם B.T.O. Engineering ltd. או אחר מהספקים שלו יודע על אפשרות הנזקים. 

אם אתה לא מסכים עם כל תנאי השימוש האלו או חלקם, הפיצוי היחידי והבלעדי  שלך הוא להפסיק להשתמש באתר ובשירותיו.

הגבלת סיום / גישה

 B.T.O. Engineering ltd.  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לסיים את הגישה שלך לאתר ולשירותים הקשורים אליו או לכל חלק ממנו בכל עת, ללא הודעה מוקדמת. במידה המרבית המותרת בחוק, הסכם זה מנוהל על פי חוקי מדינת ישראל ואתה מסכים בזאת לתחום השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בתל אביב,  בכל המחלוקות הנובעות או קשורות לשימוש באתר. השימוש באתר אינו מורשה בכל תחום שיפוט אשר אינו מביא לתוקף את כל ההוראות והתנאים האלה, כולל, וללא הגבלה, סעיף זה. אתה מסכים כי לא יתקיים בינך לבין B.T.O. Engineering ltd. יחסי מיזם משותף, שותפות, עבודה או סוכנות כתוצאה מהסכם זה או משימוש באתר של . B.T.O. Engineering ltd.  ביצוע הסכם זה כפוף לחוקים ולהליך משפטי קיימים, ושום דבר הכלול בהסכם זה אינו פוגע בזכותה של B.T.O. Engineering ltd. להיענות לבקשות או דרישות ממשלתיות, בתי משפט ודין או דרישות הנוגעות לשימושכם באתר או במידע שנמסר או שנאסף על ידי B.T.O. Engineering ltd. ביחס לשימוש כזה. אם נקבע כי חלק כלשהו בהסכם זה אינו חוקי או שאינו ניתן לאכיפה על פי החוק החל, לרבות, אך לא רק, הצהרות האחריות ומגבלות האחריות המפורטות לעיל, הרי שההוראות הפסולות או הבלתי ניתנות לאכיפה ייחשבו כמוחלפות על ידי הוראה תקפה ואכיפה,  התואמת ביותר את כוונת ההוראה המקורית ויתרת ההסכם תישאר בתוקף. אלא אם כן צוין אחרת כאן, הסכם זה מהווה את כל ההסכם בין המשתמש לבין B.T.O. Engineering ltd. ביחס לאתר והוא מחליף את כל התקשורת וההצעות הקודמות או הבאות, בין אם אלקטרונית, בעל פה או בכתב, בין המשתמש לבין B.T.O. Engineering ltd.  ביחס לאתר. גרסה מודפסת של הסכם זה וכל הודעה שניתנה בצורה אלקטרונית תהיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים המבוססים על או קשורים להסכם זה באותה מידה, בכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורישומים עסקיים אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת. 

חוק גובר

כל טענה הנוגעת לאתר תחול על פי חוקי מדינת ישראל ללא התחשבות בהוראות המנוגדות לחוק שלה.

שונות

יש להגיש כל תביעה שתובא נגדנו או נגד בעלינו תוך שנה מיום שתתעורר עילת התביעה, אם לא כן, תיחשב לוויתור לנצח וחסרת תוקף.

אינך רשאי להקצות זכויותיך וחובותיך לפי תנאי שימוש אלה לצד כלשהו, ​​וכל ניסיון כביכול לעשות זאת בטל. אנו רשאים להקצות בחופשיות את זכויותינו וחובותינו תחת תנאי שימוש אלה.

אם חלק כלשהו מתנאי שימוש אלה לא תקף או לא ניתן לאכיפה, חלק זה יפורש באופן התואם את הדין החל כדי לשקף, ככל האפשר, את כוונותיהם המקוריות של הצדדים, כל החלקים הנותרים יישארו בתוקף במלואם ויהיו מחייבים את החתומים להסכם.

כל מחדל מאתנו לאכוף או לממש הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלה או זכויות קשורות זה לא יהווה ויתור על אותה זכות או הוראה.

שינויים בתנאים

B.T.O. Engineering ltd.  שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את התנאים שבהם מוצע האתר. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים תחליף את כל הגרסאות הקודמות. B.T.O.  Engineering ltd.  ממליצה לך לעיין בתנאים מעת לעת כדי להישאר מעודכן לגבי עדכונינו.

צור קשר

B.T.O. Engineering ltd.  מברך על שאלותיך או הערותיך לגבי התנאים בכתובת :

Tipsbank4u@gmail.com

החל מיום 16 באוגוסט 2020

 

תקנון שירות האתר

הריני מעוניין לקבל מחברת בי.טי.או. הנדסה בע"מ (להלן: "החברה") שירותי התראה באמצעות הודעות כתובות בנוגע לאיתותים טכניים שונים בניירות ערך (להלן: "איתותים" ו-"השירות" בהתאמה), והכל בכפוף לאמור בטופס זה ובנספחים א ו- ב.

 

תנאים כלליים

 

 1. הריני מצהיר כי המידע ו/או התוכן שיועבר אלי באמצעות השירות הינו לשימושי האישי בלבד.

 2. הריני מתחייב שלא להעביר לכל אדם ו/או גוף אחר את האיתותים שיתקבלו אצלי כשירות מהחברה בכל דרך שהיא, במישרין ו/או בעקיפין, לרבות באמצעות הטלפון ו/או באמצעות פורומים שונים ברחבי האינטרנט, לרבות אתר החברה, ו/או בכל דרך אחרת וכי לא אעתיק, אשכפל, אצלם, אפרסם או אעביר את המידע שקיבלתי באמצעות השירות לכל גורם שלישי אחר. הנני מצהיר כי ידוע לי שבמידה ואפרסם מידע ו/או התייחסות כלשהי לגבי השירות ו/או לגבי איתותים אשר קיבלתי אצל גורם שלישי כלשהו ו/או בכל פורמטים האמורים לעיל, לרבות באתר החברה, תהיה החברה רשאית להביא לידי ביטול מיידי של הסכם זה ללא החזרת התשלום בגינו מבלי שתהיה לי כל דרישה ו/או תביעה כלפיה והחברה תהא רשאית לתבוע ממני נזקים שיגרמו לה ו/או עשויים יהיו להיגרם לה בשל פרסום המידע ו/או האיתות כאמור.

 3. הריני לאשר כי הובא מפורשות לידיעתי והוסבר לי בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים כי השירות אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא ו/או המלצה מכל סוג שהוא בנוגע לכדאיות השקעה ו/או החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים ו/או לביצוע פעולות כאלה או אחרות וכי התכנים המועברים אלי באמצעות השירות אינם מתיימרים להוות ניתוח שלם, מפורט או מלא של כל הנושאים בתחום אלא מהווה מידע סובייקטיבי ביחס לאיתותים שונים המתקבלים על פי מודל ניתוח טכני.

 4. הריני להצהיר כי הוסבר לי שהשירות אינו בגדר "ייעוץ השקעות" כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה - 1995.

 5. הריני מתחייב כי כל פעולה אותה אבצע בשוק ההון הישראלי ו/או בשוק ההון האמריקאי ו/או בכל שוק הון אחר תהיה על דעת עצמי בלבד ולאחר הפעלת שיקול דעתי הבלעדי ובאחריותי המלאה וכי ידוע לי שהחברה, לרבות עובדיה ושותפיה העיסקיים, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר ו/או עקיף, שיגרם לי ו/או לצד שלישי כלשהו בכל הקשור לשירות.

 6. הריני מצהיר כי ידוע לי שהאיתותים אותם אקבל במסגרת השירות אינם מבטיחים תשואה כלשהי ומהווים את דעתם הסובייקטיבית של נותני השירות בלבד, על מודל הניתוח הטכני.

 7. הריני מצהיר כי ידוע לי שהחברה אינה מתחייבת לשלוח מספר איתותים מינימלי וכי שיקול הדעת הבלעדי בכל הקשור עם שליחת האיתותים והמניות אשר ינותחו ולגביהן יינתן השרות הנו של החברה, ובכלל זה הגורמים אשר יפעילו את השרות בפועל ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות מכל מין או סוג בקשר עם כך.

 8. הריני מאשר כי החברה, לרבות עובדיה, אינם אחראים על נכונות המידע, זמינותו, תוכנו, צורתו, לדיוק הנתונים, ו/או לליקוי בדרך העברתם. וכי החברה אינה אחראית לאובדן, הפסד או כל נזק ישיר או עקיף אחר אשר יגרמו כתוצאה מכל האמור לעיל.

 9. הריני מתחייב שלא לבוא בכל טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בכל הקשור עם התממשות האיתותים, וכי אין לי ולא יהיו לי כל תביעות ו/או טענות כנגד החברה בגין השירות כאמור, לרבות תביעות לעניין הפסדים ו/או נזקים, ישירים ו/או עקיפים, ו/או תביעות לשיפוי כלשהן והנני מוותר על כל טענה בעניין זה.

 10. ידוע לי כי החברה עושה שימוש באמצעי אבטחה התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט. על אף האמור, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים שבאתר ולמידע אשר בתוכו. הנני מאשר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לי בעקבות חדירה כאמור.

 11. הריני לאשר כי לחברה הזכות לשנות ו/או לבטל את השירות כלפי בכל עת וללא הודעה מוקדמת על פי שיקול דעתה הבלעדי, וביטול השירות כאמור לא יזכה אותי בכל סעד ו/או פיצוי מכל סוג שהוא.

 12. הריני לאשר כי ידוע לי שבמידה ואבקש להפסיק את השירות, מכל סיבה שהיא, לא אקבל כל החזר כספי.

 13. השירות יתחיל מרגע השלמת הרשמה באופן מלא לשירות. במידה ומכל סיבה שהיא לא יכובד אמצעי התשלום אותו העביר הלקוח לחברה, לא יקבל הלקוח את השרות עד למועד הסדרת התשלום. חשבונית מס תישלח ללקוח על פי הפרטים אותם מסר לחברה, לאחר ביצוע התשלום.

 14. לצורך הפעלת השירות באופן יעיל למניות ותעודות בבורסה האמריקאית, מומלץ למקבל האיתותים לפתוח חשבון מסחר של ברוקר מתאים (לדוגמא: INTERACTIVE BROKERS  להלן ""IB). חשוב להדגיש – מקבל האיתותים יהיה המשתמש הבלעדי בחשבון שלו ולחברה לא נדרשת גישה או זכות לפעול בחשבון בכל צורה שהיא.

 15. הריני מסכים כי הדין החל על התקשרות בין החברה לביני הוא הדין הישראלי וכי סמכות השיפוט הבלעדית בהקשר להתקשרות זו תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.

 16. ידוע לי כי החברה עשויה לסחור ולהחזיק מעת לעת בנכסים פיננסיים, מניות, אג"חים ו/או כל ני"ע ו/או מכשירי השקעה המייצגים מדדים ו/או מניות המוצגים בשירות.

 17. הסכמתי למסמך זה ושימוש בשירות הינם מרצוני החופשי, לאחר שקראתי את תוכן המסמך והשירות והבנתי את משמעויותיהם והשלכותיהם.

 

 

נספח א

 

האיתותים הטכניים יינתנו באופן הבא:

 

 • במידה ועל פי תורת הניתוח הטכני העומדת מאחורי המודלים הממוחשבים של האסטרטגיות השונות שלנו, מניה תגיע, לדעתנו, למצב בו פרצה התנגדות, הוכיחה תמיכה ו/או הגיעה לנקודה בה הסיכויים גבוהים לעלייה, תישלח למנוי הודעת טקסט  בלשון:

 

תאריך האיתות: 30/7/2020

אסטרטגיה : SVXY

סוג האיתות: LONG

 

פירוט תעודות

SVXY - פוזיציה - LONG, שער סטופ 31.90

SPXL - פוזיציה - LONG, שער סטופ 45.75

VXX - פוזיציה - SHORT, שער סטופ 31.75

 • במידה ועל פי תורת הניתוח הטכני העומדת מאחורי המודלים הממוחשבים של האסטרטגיות השונות שלנו, ינתן איתות שמעיד על כך שהאיתות הקודם אינו רלוונטי יותר, תשלח למנוי הודעת טקסט כדוגמת:

 איתות SVXY LONG מתאריך  30/7/20 אינו בתוקף יותר. 

 

חשוב להדגיש פעם נוספת כי אין בכל האמור בכדי ללמד על כדאיות בביצוע פעולה כלשהי בניירות ערך, אלא בכדי להעביר למנוי איתותים טכניים המתקבלים באסטרטגיות השונות. על כל מנוי לבצע או להימנע מביצוע פעולות בניירות ערך על פי שיקוליו הבלעדיים ועל אחריותו המלאה.

 

שיטת הניתוח הטכני מבוססת על הצלחה סטטיסטית. על מנת לנצל את השירות בצורה המקסימלית יש להקפיד על שלושה כללים הכרחיים שבלעדיהם קשה יהיה למקסם את הרווחים, ואחוזי רווח רבים ירדו לטמיון:

 

א.

מקבל האיתות מחליט בלעדית לגבי ביצוע או אי ביצוע פעולה כלשהי בשוק ההון ולא תהיה לו כל טענה שהיא כלפי החברה לגבי פעולה שביצע או לא ביצע על פי איתותי החברה

ב.

במידה והמשתמש מחליט לבצע פעולה כלשהי - יש להקפיד ולבצע את הפעולה בזמן הקרוב ביותר למועד קבלת האיתות. האיתותים יועברו לאחר תום יום המסחר בבורסה האמריקאית, מאחר והחוזים העתידיים ממשיכים להיסחר גם לאחר תום המסחר ושערם הקובע נקבע רק לאחר תום המסחר.

ג.

כאמור מקבל האיתות מחליט בלעדית לבצע פעולה, הוא יקבע את סכום ההשקעה המתאים לו על פי המשאבים העומדים לרשותו ולפי רמת הסיכון המתאימה לו.

 • אין חובה לבצע פעולה כלשהי – אבל חשוב להדגיש שמדובר במודל סטטיסטי ואין אפשרות לדעת מראש - אילו מהאיתותים יסתיימו ברווח ומה יהיה שיעורו. לכן רמת הדיוק הסטטיסטית תהיה גבוהה יותר ככל שיבוצעו יותר פעולות שנובעות מהאיתותים שהמודל מספק.

 

הקפדה על שלושת הכללים תסייע במיקסום הסיכויים למימוש אותם איתותים טכניים, הימנעות מהפסדים מיותרים ומקסימום התועלת מהשירות.

יש לזכור – תעודות מסוימות מאופיינות בתנודתיות גבוהה תוך יומית ובכלל. לכן מעקב צמוד אחרי מהלך המסחר אינו מועיל ואף עלול ליצור מתחים ודחפים לבצע פעולות שאינן נכונות. פעולה ממושמעת על פי האיתותים תאפשר למקסם את הרווחים גם במסחר המאופיין בתנודתיות גבוהה.

נספח ב

תשלומים ועמלות

 

 1. התשלום הינו בעבור קבלת השירותים עפ"י סוג המנוי שנבחר.

 2. המנוי יהיה בתוקף עד לתום החודש או תום השנה – בכפוף לסוג המנוי שנבחר

 3. מחירים – מפורסמים בחנות האתר ויעודכנו מעת לעת  https://www.tipsbank4u.com/shop

 

 

לכבוד: בי.טי.או. הנדסה בע"מ

 

עם הצטרפותי לשירות המנויים, הנני מאשר את קריאת התקנון ומביע את הסכמתי לכל הנאמר בו.

השירות יופעל לאחר הסדרת התשלום ואישור התקנון כחלק מההזמנה.

bottom of page