Breaking News:

אסטרטגיות השקעה יחודיות מבוססות VIX

בגרף למטה - תוצאות ה-SPY והקורלציה החזקה לאיתותי אסטרטגית LONG SVXY

מאפייני האסטרטגיה כוללים את העקרונות הבאים:

מספר מועט יחסית של טריידים - לא מסחר יומי

תשואה יוצאת דופן לאורך זמן

אי תלות במידע פנים​, בלי תקשורת ויודעי דבר

 אי תלות בביצועים כספיים ודוחות של חברות​​

אי תלות במצב השוק- עולה או יורד​​

לא משהו טריוויאלי - צריך שיהיה משהו מעבר 

  • בסוף הכל בנוי על היצע וביקוש – יהיה מוטה ככל שיהיה  ההיצע והביקוש קובעים את המחיר. את זה אנחנו לא יכולים לשנות. אבל חקרנו ומצאנו משהו מעבר לכך – שלא גלוי כל הזמן לכולם והצלחנו לרתום אותו שיטתית לאסטרטגיה שלנו – זה היתרון היחסי שאין לאחרים

  • האסטרטגיה יודעת ל"הכיל " את תקופות הפאניקה, לסמן נכון את הכיוון  ובהתאם לכך להמליץ לרכוש את הנכסים המתאימים.

  • בנוסף –  ולא פחות חשוב -  יודעת לתזמן נכון את הקניה ואת המכירה !

האסטרטגיות שלנו מכבדות את כל מה שכתוב למעלה - לפרטים נוספים

השתתפות בעדיפות במבצעים 

לחץ על הנוצה להרשמה

News

Subscribe to Our Newsletter

לבחירתך

המידע הכלול באתר זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי המתחשב בצרכיו של המשתמש, במצבו הכלכלי וביכולותיו. המידע באתר זה אינו מהווה הצעה, המלצה, או הכוונה לבצע פעילות מסחר לרכישה, מכירה או אחרת, האחריות לשימוש במידע, העברתו הלאה או המלצה לאחרים לבצע פעולה כלשהי הינה באחריות מוחלטת ובלעדית לשיקול דעתו ולסיכון של המשתמש בלבד. המשתמש אחראי ולוקח על עצמו מלוא הסיכון והעלות הכספית שתנבע משימוש שייעשה בחומרי האתר.

© 2020 by TheHours. Proudly created with Wix.com

  • White Facebook Icon