top of page

אסטרטגיות השקעה יחודיות מבוססות VIX

בגרף למטה - תוצאות ה-SPY והקורלציה החזקה לאיתותי אסטרטגית LONG SVXY
Strategy Results SVXY LONG SPY 14-7-20.p

מאפייני האסטרטגיה כוללים את העקרונות הבאים:

מספר מועט יחסית של טריידים - לא מסחר יומי

תשואה יוצאת דופן לאורך זמן

אי תלות במידע פנים​, בלי תקשורת ויודעי דבר

 אי תלות בביצועים כספיים ודוחות של חברות​​

אי תלות במצב השוק- עולה או יורד​​

לא משהו טריוויאלי - צריך שיהיה משהו מעבר 

  • בסוף הכל בנוי על היצע וביקוש – יהיה מוטה ככל שיהיה  ההיצע והביקוש קובעים את המחיר. את זה אנחנו לא יכולים לשנות. אבל חקרנו ומצאנו משהו מעבר לכך – שלא גלוי כל הזמן לכולם והצלחנו לרתום אותו שיטתית לאסטרטגיה שלנו – זה היתרון היחסי שאין לאחרים

  • האסטרטגיה יודעת ל"הכיל " את תקופות הפאניקה, לסמן נכון את הכיוון  ובהתאם לכך להמליץ לרכוש את הנכסים המתאימים.

  • בנוסף –  ולא פחות חשוב -  יודעת לתזמן נכון את הקניה ואת המכירה !

האסטרטגיות שלנו מכבדות את כל מה שכתוב למעלה - לפרטים נוספים

השתתפות בעדיפות במבצעים 

לחץ על הנוצה להרשמה

News

bottom of page